Onder de loep

Heusden onder de loep!
Onder deze titel lanceerden de HHD (Handelaars Heusden Dorp) in samenwerking met STEBO begin september 2008 het behoefteonderzoek waarvan op 2 december 2008 het eindrapport werd voorgesteld.

Naast de vragen over allerlei leefbaarheidsaspecten probeerden we uit te klaren welke voorzieningen de inwoners van Heusden missen.
Ook werd er gevraagd welke faciliteiten mensen zouden missen moesten deze verdwijnen. De combinatie van deze twee vragen maakt duidelijk welke de Heusdense behoeften zijn betreffende de voorzieningen.

Zowel de commerciële als de niet commerciële voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, sportinfrastructuur, culturele- en ontmoetingsaccommodaties, zorgvoorzieningen, enzovoort

Dorpsraad Heusden

Kom er bij!

Indien jij ook wil wonen in een mooi en veilig Heusden-Centrum, en je wil daar ook jou steentje aan bijdragen... kom dan gerust eens kennismaken op één van onze volgende samenkomsten.

Je bent altijd welkom!

Stuur een bericht via het contactformulier met je gegevens en we zullen spoedig contact met je opnemen!

Circle Text